to main page
Armenian Names - Female (in Armenian)
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ղ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ԵԲ ԵԹ ԵԼ ԵՂ ԵՊ ԵՍ ԵՎ ԵՐ ԵՓ
selected terms: 17 page 1 of 2

1. ԵԲՐՈՒՀԻ -/Եփրուհի/ նորահայտ անուն է , որ ըստ երևույթին Եփրեմ անվան իգական /ինչպես Հայկուհի/, սակայն հանդիպում է Բ -ով, որ կարող է շփոթվել եբրայեցի /հրեա/ բառի հետ՝ իբրև հրեուհի:իյարկե ոչ մի կապ չունի եբրայեցի բառի 0.5 KB
2. ԵԹԱՐ թուրք. yeter բառից, որ նշանակում է “բավական է “:Հայերի մեջ այս անունը գործածական է տակավին 14 -րդ դարից: Վերջերս սրան համազոր նոր անուն է ստեղծվել հայերեն բավական բառից, սակայն դեռ կա Եթար 0.4 KB
3. ԵԼԵՆԱ ռուս. ժսպվՈ անունից, որ հունական փոխառություն է (հու. Helos, helenos բառից, որ նշանակում է “արևային”, “պայժառ” ):հայերի մեջ տարածված է այս անվան նաև հանագույն ձևը՝ Հեղինէ, սակայն վերջերս մուտք է 0.6 KB
4. ԵԼԻԶԱՎԵՏԱ ռուս. ժսՌջՈՉպՑՈ անունիցմ որ եբարյական ծագում ունի:Հայերի մեջ դարեր շարունակ գործածական է այս անվան հայացած Եղիսաբեթ ձևը: Այժմ տարածվում է Ելիզավետա անունը, մանավանդ սրա փաղաքշական Լիզա, Էլիզա 0.4 KB
5. ԵՂԻՍԱԲԵԹ եբր. El “աստված” և sb “երդվել” բառերից, որ բառացի նշանակում է “Աստված է նրա երդումը”:Այս անունը լատ. Elisabeth ձևից անցել եվրոպական բոլոր ժողովուրդներին:Մեր մեջ շատ տարածված անուն էր անցյալ 0.6 KB
6. ԵՂՆԻԿ հայ. եղնիկ կենդանու անունից՝ իբրև գեղեցկության , անմեղության , դյուրաշարժության և այլ բարեմասնություններ կրողի:Հին ժամանակ ու ունեինք Եղնար ձևը, որ ժողովրդի բերանում դարձել է Հեղնար: Մինչև օրս 0.5 KB
7. ԵՊՐԱՔՍԻԱ /Եվպրակսիա/ հուն. Eupraxia անունից, , որ նշանակում է “հաջողություն”, “բարեբախտություն”:Հնագույն ժամանակներից գործածական է հայերի մեջ Եվպրաքսե, Եպրաքսի, Պարաքսի, Պարաք ձևերով:Կա նաև Եպո անունը:
8. ԵՍԹԵՐ եբր. Esther անունից, որ նշանակում է “գաղտնի”, կամ “կործանող”. /ՀԲ -88/: Ոմանք կապում են ասոր Istar անվան կամ պարսից. sitara “աստղ” բառի հետ, որ անհավանական է:Այս անունը գալիս է “Աստվածաշնչից” և 0.4 KB
9. ԵՎԱ եբր. khava “կյանք” բառից:Ըստ “Աստվածաշնչի” նախամոր անունն է, որ տարածված ՝ աշխարհիս բազմաթիվ ազգերի մեջ/լատ Eva, ֆրանս. Eve, ռուս. ժՉՈ և այլն/:Հայերի մեջ գորածածկան է հնուց:
10. ԵՎԳԻՆԵ հուն. Eugenia անունից, որ նշանակում է “բարեծնունդ” կամ “ազնվազարմ” / հուն. eu “լավ”, “բարի” և genos “ծնունդ” բառերից/:Հայերի մեջ Եվգին եանունը գործածական է տակավին 14-րդ դարից:Այժմ ունենք այս 0.6 KB
< to main page About | Top 10 | Feedback | Login ^ top of page
© 2007 Garo Mouradian XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.3