to main page
Armenian Names - Female (in Armenian)
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ղ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ԹԱ ԹԵ ԹԻ ԹՈ ԹՌ
selected terms: 15 page 1 of 2

1. ԹԱԳՈՍԿԻ հայ. թագ և ոսկի բառերից, իբրև “գլխին ոսկի թագ ունեցող”: Գործածական անուն էր միջին դարերում: Անցյալ դարի վերջերից հետզհետե մոռացվում է:
2. ԹԱԳՈՒՀԻ հայ. թագուհի բառից, որ նշանակում է “արքայի կին”: Անցյալ դարում շատ տարածված անուն էր հայուհիների մեջ: Այժմ քիչ է գործածական: Սրա փաղաքշական ձևերն են՝ Թագուշ, Թագուկ, Թագուն, Թագո:
3. ԹԱԶԱԳՅՈՒԼ պարս. taza “նոր”, “թարմ” և gul “վարդ” բառերից. նշանակում է “թարմ վարդ”, “նոր վարդ”: Այս անունը հայերի մեջ գործածական է 17-րդ դարից: Այժմ էլ հանդիպում է գյուղական վայրերում: Սրա կրճատ ձևն է 0.4 KB
4. ԹԱՄԱՄ արաբ. tamam բառից, որ նշանակում է “լրիվ”, “կատարյալ”: Իբրև իգական անուն հայերի մեջ գործածական է 13-րդ դարից, այժմ էլ կան այս անունը կրող հայուհիներ: Մնացել է Թամամյան ազգանունը:
5. ԹԱՄԱՐ /Թամարա/ եբր. tamar բառից, որ նշանակում է “արմավ”, “արմավենի” կամ “դառնություն” /ՀԲ 101, ձեռագիր ԺԳ դար, N:5596 /: Ոմանք թարգմանում են իբրև “հասարակ թզենի” / Ficus carica/ Հայերի մեջ այս անունը 0.5 KB
6. ԹԱՆԿԱԳԻՆ հայ. թանկ և գին բառերից՝ “անգին”, “նվիրական”, “հույժ սիրելի” նշանակությամբ: Ստեղծվել է վերջին ժամանակներս և բավական տարածված է: Համապատասխանում է անգին անվան: Սրա փաղաքշական ձևերն են Թանկո, 0.4 KB
7. ԹԱՆԿԱՆՈՒՇ /Թանգանուշ/ հայ. թանկ և անուշբառերից /ինչպես Վեհանուշ/: Նորաստեղծ անուն է, որ հանդիպում է վերջերս:
8. ԹԱՌԼԱՆ թուրք. tarlan բառից, նշանակում է “բազե”, “շահեն”, ինչպես նաև՝ “վայելչակազմ”, “վայելչագեղ”, “փարթամ”: Շատ գործածական անուն էր անցյալ դարում: Այժմ մնացել է Թառլանյան ազգանունը:
9. ԹԵԼԼԻ թուրք. tellu կաամ telli բառից, որ նշանակում է “ոսկեհյուս, փարթամ մազեր ունեցող”: Գործածական է 17-րդ դարից: Մնացել է հայ ժողովրդական երգերում Թելլե ձևով: Այժմ հազվագյուտ անուն է:
10. ԹԵՀՄԻՆԵ հայերի մեջ այս անունը տարածվել է գեղարվեստական գրականության միջոցով /Ֆիրդուսու “Շահնամեից”, այժմ բավական գործածական անուն է /ԶԱ - 1936-802, 1941-1372, 1946-1283/:
< to main page About | Top 10 | Feedback | Login ^ top of page
© 2007 Garo Mouradian XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.3