to main page
Armenian Names - Female (in Armenian)
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ղ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ԽԱ ԽՈ
selected terms: 10 page 1 of 1

1. ԽԱԶԱԼ արաբ.gazal բառից, որ նշանակում է “ջահել եղնիկ”: Այստեղ ձայնեղ բաղաձայնի խլացում է տեղի ունեցել, որ բնորոշ է մեր արևմտյան բարբառներին (Ղ > Խ): Անցյալում բավական տարածված էր. այժմ հազվագյուտ է: 0.4 KB
2. ԽԱԹՈՒՆ թուրք.khatun բառից, որ նշանակում է “իշխանուհի”, “թագուհի”, “ազնվազարմ տիկին”: Գործածական է մեզանում XII դարից: Վերջերս համեմատաբար քիչ է հանդիպում: Կա նաև սրա փաղաքշական ձևը՝ Խաթունիկ: Կա 0.4 KB
3. ԽԱՆԴՈՒԹ /Խանդուտ/ հանդիպում ենք հայ ժողովրդական էպոսում, Դավթի կնոջ անունն է (Խանդութ Խաթուն): Եթե համարենք հայ. “խանդ” բառից ստեղծված, ապա զուտ հայերեն անուն է և նշանակում է “խանդոտ”, “խանդաբորբ”: Կարելի է 0.8 KB
4. ԽԱՆԴՈՒԽՏ պարս.khan “իշխան” և dukhtar “դուստր” բառերից, նշանակում է “խանի դուստր”, “իշխանազն աղջիկ”: Սակավ գործածական անուն է այժմ:
5. ԽԱՆՈՒՄ թուրք.khanum բառից, որ նշանակում է “տիկին” (հարուստ կամ ազնվատոհմ կին): Իբրև անձնանուն հայերի մեջ գործածական է դեռևս միջնադարից: Այժմ էլ գործածական անուններից մեկն է, մանավանդ գյուղերում:
6. ԽԱՆՓԵՐԻ պարս.khan “իշխան” և pari “հավերժահարս” բառերից. նշանակում է “խանի գեղեցկուհին”, “խանի փերին”: Այս անունը տարածված էր անցյալ դարում: Այժմ հազվագյուտ անուն է:
7. ԽԱՉԱՆՈՒՇ հայ. Խաչիկ և Խաչատուր անուններից՝ անուշ իգական վերջնամասնիկով (ինչպես Հայկ+անուշ, Պերճ+անուշ): Ստեղծվել է վերջին դարում և այժմ բավական տարածված անուն է:
8. ԽՈՆԱՐՀ հայ. խոնարհ բառից, որ նշանակում է “հնազանդ”, “համեստ”: Տարածվել է XVIII դարից և այժմ էլ գործածական անուն է:
9. ԽՈՍՐՈՎԱՆԴՈՒ ԽՏ /Խոսրովիդուխտ/ պարս. Խոսրով անունից, որ ծագում է պահլավերեն khusrav բառից և նշանակում է “բարեհամբավ” և դուխտ “դուստր” բառերից(dukhtar), նշանակում է “Խոսրովի դուստրը”: Հայերի մեջ գործածված հնագույն անուններից 0.5 KB
10. ԽՈՒՄԱՐ արաբ.khumar “հարբած” բառից. ակնարկում է անունը կրողի արբեցնող, թովիչ հայացքը: Գործածական անուն էր XV դարից, հիշատակվում է նաև ժողովրդական երգերում:
< to main page About | Top 10 | Feedback | Login ^ top of page
© 2007 Garo Mouradian XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.3