to main page
Armenian Names - Female (in Armenian)
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ղ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ՓԱ ՓԵ ՓԻ ՓՆ
selected terms: 12 page 1 of 2

1. ՓԱՄԲՈՒՂ /Փամպուղ/ ադրբ. pambuq “բամբակ” բառից. ակնարկում է անունը կրողի սպիտակությունը, փափկությունը: Հայորի մեջ գործածական է 18-րդ դարից:
2. ՓԱՅԼԱՆՈՒՇ հայ. փայլ բառից՝ անուշ վերջածանցով. նշանակում է “հաճելի փայլ ունեցող”: Նորաստեղծ անուն է, համեմատաբար քիչ տարածված: Հանդիպում ենք քսանական թվականներից՝ մեծ մասամբ գյուղական վայրերում: Փայլակ 0.4 KB
3. ՓԱՅԼՈՒՆ հայ. փայլուն որակական ածականից, որ գործածվում է որպես իգական անձնանուն /համազոր է Փայլակ արական անվան/: Հանդիպում ենք Կովկասի հայերի մոտ: Կա նաև իկ ածանցով ձևը՝ Փայլունիկ:
4. ՓԱՌԱՆՁԵՄ եկել է անհիշելի ժամանակներից: Հայ ազբյուրներում հիշատաակված է 4-րդ դարից: Այժմ էլ գործածական անուն է: Սրա փաղաքշական ձևերն են՝ Փառիկ, Փառան, Փառանց, Փառո:
5. ՓԱՌԱՆՈՒՇ հայ. փառ/ք/ բառից՝ անուշ վերջածանցով /ինչպես Հրանուշ, Փայլանուշ անունները/: Ստեղծվել է վերջերս և սակավ գործածական անուն է:
6. ՓԱՐԻ /Փերի/ - պարս. pari բառից, որ նշանկում է “հավերժահարս”, “ոգի”, “պարիկ”: Իբրև անձնանուն հայերի մեջ հիշատաակված է 17-րդ դարից: Այժմ էլ կարելի է հանդիպել այս անունը կրող հայուհիների:
7. ՓԱՐԻՇԱՆ /Փերուշան/ կանացի գլխի զարդարանք՝ մեջընդմեջ շարված ոսկու և մարգարտի ուլունքներով, որ մինչև մեր դարի կեսերը կրում էին Կարինի, Կարսի, Ալեքսանդրապոլի, Ախալքալաքի և այլ հայաբնակ վայրերի հայ կանայք: Գործածվում 0.5 KB
8. ՓԵԲՐՈՆԵ հուն. Febronia անունից, որ հնրյունափոխվելով /եալ - է, Փեփրոնեալ - Փեփրոնէ/ գործածվել է հայերի մեջ: Սրա փաղաքշական ձևերն են՝ Փեփրոն, Փեփո, Փեփուշ: Այժմ հազվագյուտ անձնանուն է:
9. ՓԵՐՈՆԻԿ հուն. fero “բերել”, “բերող” և nike “հաղթություն”, “հաղթանակ” բառերից. նշանակում է “հաղթություն բերող”, “հաղթանակաբեր”: Անցյալ դարում տարածված անուն էր Ղարսում, Ալեքսանդրապոլում և այլուր: Այժմ 0.4 KB
10. ՓԵՓԵԼ Եփեմիա կամ Փեփրոնե անունների փաղաքշական ձևերից է, որ իբրև անձնանուն գործածական էր Թիֆլիսում: Այժմ քիչ հանդիպող անուն է:
< to main page About | Top 10 | Feedback | Login ^ top of page
© 2007 Garo Mouradian XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.3