to main page
Armenian Names - Male (in Armenian)
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ
ԳԱ ԳԵ ԳԻ ԳՅ ԳՆ ԳՈ ԳՎ ԳՐ
selected terms: 30 page 2 of 3

11. ԳԱՐՍԵՎԱՆ անցյալում այս անունը շատ տարածված էր հատկապես Շիրակի գյուղերում:Այժմ էլ գործածական է, սակայն սակավ: Կրճատ ասում են Գարսո: Կա նաև Գարսևանյան ազգանունը:
12. ԳԵԴԵՈՆ եբր. gd “խորտակել”, “փշրել” արմատից, նշանակում է “խորտակող”, “կործանող”: ԵՐ մեկնաբանում է “փորձություն”: Եկել է լատ. Gedeon ձևից և գործածական էր անցյալում: Հանդիպում ենք Գդիհոն, Գեթեոն, ինչպես և 0.5 KB
13. ԳԵՂԱՄ իբրև անձնանուն հիշատակվում է հնագույն ժամանակներից: Մովսես Խորենացին հիշատակում է մի շարք տեղանուններ՝ կապված Գեղամի հետ ( “Գեղամայ ծով”, “Գեղամայ լեառն”): ՀԲ համարում է եբրայերեն բառ՝ gelamp 0.6 KB
14. ԳԵՆԱԴԻ ռուս. թպվՈՊՌռ անձնանունն է, որ վերջերս բավական տարածված է: Գալիս է հուն. gennadas բառից, որ նշանակում է “ազնվազարմ”:
15. ԳԵՎՈՐԳ (Գէորգ) հուն. georgos բառից, որ նշանակում է “հողագործ”, “երկրագործ” (հուն. ge “հող”, “երկիր” բառից, ինչպես geolog “երկրաբան” ): Քրիստոնեության շնորհիվ այս անունը տարածվել է շատ ժողովուրդների մեջ:Հայերի 0.9 KB
16. ԳԵՐԱՍԻՄ հուն.Geramios, լատ. Gerasimus անունից, որ հուն. geras բառից է և նշանակում է “արժանավոր”, “պատվավոր”: Անցյալ դարում շատ տարածված էր հայերի մեջ:Ներկայումս էլ օգտագործվում է : Սրա կրճատ ձևն է 0.4 KB
17. ԳԵՐՍԱՄ բոլորովին կապ չունի Գերասիմ անվան հետ: Սա եբր. Gersom անունն է, որ հունարեն տառադարձությամբ դարձել է . նշանակում է “պանդուխտ”, “օտարական” (ՀԲ. 66) : Այժմ գրեթե մոռացված անուն է:
18. ԳԻՆՈՍ հուն. Eugenios անձնանունից,որ թարգմանվում է “բարեծնունդ” (ռուս. ժՉչպվՌռ): Իբրև ինքնուրույն անուն Գինոսը հանդիպում է դեռևս XVդարում:Այժմ էլ գործածական անուն է: Ունենք Գինոսյան ազգանունը:
19. ԳԻՍԱԿ հայ. գիսակ բառից, որ “վարս” է նշանակում (գէս-գիսակ) : Հիշատակվում է դեռևս հեթանոսական շրջանից, սակայն վերջերս կրկին գործածական դարձավ իբրև հայերեն անուն (մազավոր, քաջագանգուր իմաստով ):
20. ԳՅՈՒԼՆԱԶԱՐ պարս. gul “վարդ” և արաբ. nazar “հայացք” բառերից. նշանակում է “վարդահայաց”, “զվարթադեմ”: Մեզ մոտ այս անունը տարածված է եղել XVII-XIX դարերում: Սրանից է Գյուլնազարյան ազգանունը:
< to main page About | Top 10 | Feedback | Login ^ top of page
© 2007 Garo Mouradian XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.3