to main page
Armenian Names - Male (in Armenian)
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ
ՀԱ ՀԵ ՀՄ ՀՈ ՀՐ
selected terms: 38 page 3 of 4

21. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ հայ. հարություն (յարութիւն ) բառից՝ իբրև “վերածնունդ”:Այս անվան տարաձևություններն են՝ Հարութ (Արութ ),Արութին, Հարդեն, Հարո, Հարութիկ,Արթին, Թունի (որից և Թունյան) և այլն: Այդ բոլոր ձևերից 0.6 KB
22. ՀԵԹՈՒՄ այս անունը մեզ մոտ տարածվել էXII դարից: Այժմ մոռացված անուն է: Կա նաև Հեթումյան ազգանուն, որ ոմանք սխալմամբ Եթումյան են գրում:
23. ՀԵՆՐԻԿ գերմ. Henrich անունից:Մեզ մոտ տարածված է Հենրի, Հենրիկ, նույնիսկ Հենդրիկ ձևերով ( կրճատ՝ Հենդո ): Հին մատյաններում րի հիշատակվում. եկել է մեր դարի քսանական թվականներից՝ գրական ճանապարհով:
24. ՀԵՐՄԵՍ հուն.Hermes աստծու անունից, որ թարգմանվում է “փայլածու”: Ոմանք կապում են էրմենևս բառի հետ և մեկնում իբրև “ճարտասան”, “թարգման”: Ըստ հին հունական դիցաբանության Հերմեսը Զևսի որդին էր, 0.7 KB
25. ՀՄԱՅԱԿ հայ. հմանք բառից, որից ունենք հմայիչ ածանցը և հմայել բայը: Առձեռն բառարանը բացատրում է իբրև “հմուտ” կամ “տեղյակ”: Հյուբշմանը կապում է պահլ. humak և զենդ. humaya բառերի հետ և մեկնում իբրև 0.7 KB
26. ՀՈՎԱՍԱՓ /Յավսապատ/ եբր. Jehosafat անունից, նանակում է “տեր դատավոր”: Սրանից ունենք Հովասափյան ազգանունը:
27. ՀՈՎԻԿ հայ. հով /զով/ բառից՝ իկ փաղաքշական ածանցով. նշանակում է “մեղմ քամի”, “զեփյուռիկ”, “զովություն”: Տարածված անուն է: Հաճախ Հովիկ են կոչում Հավհաննես անունը կրողներին, որ սխալ է:
28. ՀՈՎՀԱՆæԱՆ /տես ՕՀԱՆæԱՆ /
29. ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ /Յովհաննէս/ հուն. Ioannes անունից, որ նշանակում է “հնազանդություն”: Այս անունը ազգային տարբեր ձևերով կա քրիստոնյա բոլոր ժողովուրդների մեջ: Հայոց ամենատարածված անուններից է, որ այժմ դրսևորվում է Հովհան, 0.6 KB
30. ՀՈՎՆԱԹԱՆ /Յովնաթան/ եբր. Jehonathan անունից, որ նշանակում է “պարգև տիրոջ” կամ “աստվածատուր: Այժմ էլ կենդանի անուն է. խրանից կա Հովնաթանյան ազգանունը:
< to main page About | Top 10 | Feedback | Login ^ top of page
© 2007 Garo Mouradian XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.3