to main page
Armenian Names - Male (in Armenian)
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ
ԱԲ ԱԳ ԱԴ ԱԶ ԱԹ ԱԺ ԱԼ ԱՀ ԱՂ ԱՄ ԱՅ ԱՆ ԱՇ ԱՊ ԱՌ ԱՍ ԱՎ ԱՏ ԱՐ ԱՔ
selected terms: 108 page 1 of 11

1. ԱԲԱՍ (ԱԲԲԱՍ) արաբ. Abbas նշանակում է “դաժան”, “ահեղ”, “կռվարար”. Հյուբշմանը կապում է սաոր. awa (aba) բառի հետ, որ “հայ ր” է նշանակում:Սրա հունական ձևն է abas (Մար Աբաս կատինա ասորի պատմագիրը, որից օգտվել է 0.8 KB
2. ԱԲԳԱՐ ՀԲ հենվելով Մ. Խորենացու “Հայոց պատմության” վրա ( Բ, իզ) համարում է հայերեն բառ և մեկնում իբրև “ավագ այր “. հետագայում իբրև ասորիները և հույները դժվարանալով արտասանել ՝ աղավաղել և դարձրել են 0.7 KB
3. ԱԲԴԱԼ ( Ավդալ) թուրք. abdal բառից, որ նշանակում է “անհոգ”:Հետագայում դարձել է Ավդալ, որը և տարածված է :Հիմքը արաբ abdal բառն է , որ նշանակում է “դերվիշ” կամ “ճգնավոր”: Այժմ սակավ գործածվող անուն է , թեև 0.4 KB
4. ԱԲԵԴՆԱԳՈՎ եկել է ասորերենից. բառացի նշանակում է ,”Նագովի ծառա”: Շատ տարածված էր անցյալ դարում:Հաճախ սխալմամբ գրում են թ-ով՝ շփոթելով հաբեթ (յաբեթ) բառի հետ:
5. ԱԲԵԹ Կե’ս Հաբեթ:
6. ԱԲԵԼ (Աբէլ) եբր. habel (Հաբել) նշանակում է ,սուգ (ՀԲ-3): Այժմ տարածված է Աբել ձևով,որից և Աբելյան ազգանունը: Ըստ “Աստվածաշնչի” ադամի երկրորդ որդու անունն է, որին սպանել է իր հարազատ եղբայրը՝ Կայենը:
7. ԱԲԻՄԵԼԻՔ եբր. abi “,հայր”և melek ,”արքա” բառերից. նշանակում է ,”արքայահայր” :Սրա ասորերեն ձևն է Աբիմելիքի (abimiki): Հնում բավական տարածված էր հայերի մեջ: Այժմ հազվագյուտ անուն է:
8. ԱԲԻՍԱԿ երբ. Abisak անունից. հրեական Դավիթ արքայի վերջին կնոջ անունն է. բառացի նշանակում է ,հոր մոլորությունե: Հայերի մեջ գործածվում թե' իգական և թե' արական սեռերի համար: Այժմ համարյա մոռացվում է:
9. ԱԲԻՍՈՂՈՄ երբ. Abašalom,Abišalom անունից. մեզ մոտ գործածական է մեծ մասամբ հունական ձևը՝ Abessalom և հայերի հնչյունափոխությամբ (լ>ղ) դարձել է Աբիսողոմ: Սրա կրճատ ձևն է Աբիկ, որից և՝ Աբիկյան ազգանունը:
10. ԱԲՐԱՀԱՄ եբր. Abraham նշանակում է “բազմության հայր”, կա նաև Abram իբրև “բարձր հայր” (հուն. Abraam, լատ. Abraham): Հայերեն բարբառներում առկա են Ափըրհամ, Ափրո, Ափրամ, Ապրո, ինչպես և Ապրոյան ազգանունը: Այժմ 0.5 KB
< to main page About | Top 10 | Feedback | Login ^ top of page
© 2007 Garo Mouradian XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.3