to main page
Armenian Names - Male (in Armenian)
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ
ԲԱ ԲԵ ԲՅ ԲՈ
selected terms: 31 page 1 of 4

1. ԲԱԲԱæԱՆ թուրք. baba և պարս. jan “հոգյակ” բառերից. նշանակում է “հոր հոգեհարազատը”: Մինջև անցյալ դարի վերջերը բավական տարածված անուն էր. այժմ հետզհետե մոռացվում է, սակայն Բաբաջանյան ազգանունը պահպանվում է: 0.4 KB
2. ԲԱԲԳԵՆ(Բաբկեն) Հյուբշմանի կարծիքով կազմված է Բաբիկ անձնանունից խարս. en փաղաքշական ածանցով՝ Babik+en>Babken (ինչպես Գուրգեն, Խորեն), սակայն մեծ մասամբ այս անունը հանդիպում է Գ-ով: Հայերի մեջ գործածական է 0.4 KB
3. ԲԱԲԻԿ պարս. Bab (հայր) անվան փաղաքշական ձևն է, նշանակում է “հայրիկ”: Այժմ սակավ գործածվող անուն է: Կա Բաբիկյան ազգանունը:
4. ԲԱԳՐԱՏ պարս. baga “աստված” և data “տուրք”, “պարգև” բառերից. նշանակում է “աստծու պարգևած”: Գործածական է հնագույն ժամանակներից մինչև օրս: Սրանից ունենք Բագրատունի, Բագրատյան ազգանունները:
5. ԲԱԴԱԼ արաբ. badal բառից, որ նշանակում է “փոխանորդ”, “փոխարինող”: Հայերի մեջ տարածված է XVII դարերից և այժմ էլ կենդանի անուն է:Սրանից ունենք Բադալյան ազգանունւ: Արևմտահայերը գրում են Պետելյան:
6. ԲԱԴԻԿ հայ. բադ թռչունի անունից իկ փաղաքշական ածանցով: Սրանից մնացել է Բադիկյան ազգանունը:
7. ԲԱԶԵ հայ. բազե թռչունի անունից, որ իբրև անձնանուն հանդիպում ենք նաև պարսկական հին աղբյուրներում, համապատասխանում է Շահեն անվանը, որ նույնպես պարսկերանից է եկել՝ նույն նշանակությամբ: Այժմ էլ 0.4 KB
8. ԲԱԼԱ թուրք. bala “զավակ”, “ձագուկ” բառից: Տարածված է Ղարաբաղում, Վայոց ձորում և այլուր: Սրանից է Բալայան ազգանունը:
9. ԲԱԼԱԲԵԳ (Բալաբեկ) թուրք. bala “փոքրիկ” և beg “իշխան” բառերից, որ բառացի նշանակում է “ջահել բեկ”: Այժմ էլ կենդանի անուն է: Այստեղից էլ՝ Բալաբեգյան (Բալաբեկյան) ազգանունը:
10. ԲԱԼԱՍԱՆ արաբ.balasan բուրավետ ծաղկի անունից. ակնարկում է քնքշություն և բուրմունք: Հայերենում բալասան նաև “սպեղանի” է նշանակում: Գործածելի է միջին դարերից մինչև այսօր՝ իբրև արական և իգական անձնանուն: 0.4 KB
< to main page About | Top 10 | Feedback | Login ^ top of page
© 2007 Garo Mouradian XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.3