to main page
Armenian Names - Male (in Armenian)
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ
ԵԳ ԵԴ ԵԶ ԵՂ ԵՆ ԵՍ ԵՐ ԵՓ
selected terms: 16 page 1 of 2

1. ԵԳՈՐ ռուս. ժչՏՐ անունից , որ նշանակում է “երկրագործ”: Մի տարատեսակն է թպՏՐչՌռ անձնանվան . երկու ձևերն էլ հուն. Georgos բառից են և հավասարապես տարածված են ռուսների մեջ: Հայերի մեջ Եգոր մուտք է գործել 0.4 KB
2. ԵԴԻԳԱՐ պարս yadigar “հրեշտակ” բառից: տարածված անուն էր անցյալ դարում / մանավանդ գյուղերւմ/: Այժմ էլ գործածական անուն է : Սրա փաղաքշական ձևն է Եդո, որից ՝ Եդոյան ազգանունը:Ունենք Եդիգարյան ազգանուը: 0.4 KB
3. ԵԶՆԻԿ հայ եզն բառի փաղաքշական ձևն է , որ իբրև անձնանուն գործածական է եղել հնուց:Գրավոր աղբյուրներում այս անունը երևում է 5 -րդ դարից / Եզնիկ Կողբացի/:Հայկական անուն է , գործածական է նաև այժմ :
4. ԵԶՐԱՍ եբր. Ezra անունից , որ նշանկում է “օգնություն”/ Հյուբշ. 292/ :Հնում գործածական անուն է եղել , այժմ ՝ հազբվադեպ:
5. ԵՂԻԱ եբր. Eliyya անունից; Հայերի մեջ գործածավող հնագույն անուններից է :Հանդիպում է նաև Իլյա / ռուս ԼսՖÿ/ ձևով:
6. ԵՂԻԱԶԱՐ եբր. : Հայերի մեջ տարածվել է հուներիենից՝ Heleazar : Ունենք նաև Եղիազարյան ազգանունը: կրճատ ձերն են ՝ Եղո, Եղիկ:
7. ԵՂԻՇԵ եբր: Հնագույն փոխառություն է . եկել է երկու ճանապարհով՝ ասորերենից / Եղիշէ/ և հունական /Եղիսէ/:Ժողովրդի մեջ եղել է նաև Ելիշէ հնագույն ձևը, որ գալիս է հին հրեենից՝ կենդանի հաղորդակցման միջոցով: 0.4 KB
8. ԵՆԳԻԲԱՐ թուրք yengi “նոր” և պարս . bar “պտուղ” բառերից, նշանակում է “նոր դուրս եկած պտուղ”, “նուբար”: Հայերի մեջ բավական տարածված անուն էր անցյալ դարում , այժմ քիչ է պատհում:Կրճատ ձևն է Ենգո: Ունենք նաև 0.4 KB
9. ԵՆՈՔ (Ենովք) եբր. Xanokh անունից: Նշանակում է “նվիրյալ”: Հին ձևը /Ենովք/ այլևս գործածական չէ, այժմ տարածված է Ենոք ձևով:
10. ԵՍԱՅԻ եբր. iš “փրկել” արմատից. նշանակում է “փրկություն”:Բավական տարածված անցյալ դարում , այժմ էլ գործածական է : Կրճատ ձևերն են Եսո: Ունենք նաև Եսայան ազգանունը:
< to main page About | Top 10 | Feedback | Login ^ top of page
© 2007 Garo Mouradian XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.3