to main page
Armenian Names - Male (in Armenian)
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ
ԼԱ ԼԵ ԼԻ ԼՅ ԼՈ
selected terms: 12 page 1 of 2

1. ԼԱԶԱՐ հուն. Lazaros անունն է, որ հայերենում հնչյունափոխվելով /Լ>Ղ / դարձել է Ղազր կամ Ղազարոս: Ռուսաստանի և Լեհաստանի հայերի մոտ Պահպանվում է Եվրոպական տառադարձությունը՝ Լազար, որից և Լազարյան 0.5 KB
2. ԼԱԼԱԲԵԳ /Լալաբեկ/ պարս. lala բառից, որ նշանակում է “իշխանազունների վերակացու”, “դաստիարակ” /բարձր պաշտոն արքայական պալատում/ և beg “իշախան” տիտղոս անունից՝ “դաստիարակ իշխան” նշանակությամբ: Կա նաև Լալաբեգյան 0.4 KB
3. ԼԱԼԱԶԱՐ պարս. lalazar բառից, որ նշանակում է “կակաչների պարտեզ” /բառացի՝ “ոսկե կակաչ”/: Սրանից է Լալազարյան ազգանունը:
4. ԼԱՉԻՆ ադրբ. lacin բառից, որ նշանակում է “բազե”: Անցյալում շատ տարածված անուն էր: Այժմ սակավ է գործածվում: Մնացել է Լաչինյան ազգանունը:
5. ԼԵՆՏՐՈՒՇ /Լենտրոշա/ խտեղծվել է Լենինի և նրա հեղափոխական զինակիցների ազգանունների սկզբնատառերից /հետագայում դարձել է Լենդրոշ, իբրև “լենինյան դրոշ”/: Տարածված անուններից է, մանավանդ ավագ սերնդի մեջ:
6. ԼԵՈՆԻԴ հուն. leon+idos, հայ. Ղևոնդ, ռուս. խպՏվՌՊ, անշանակում է “առյուծիկ”: Հայերի մեջ նորամուտ անուն է, տարածվել է գրականության միջոցով՝ քսանական թվականներից:
7. ԼԵՌՆԻԿ հայ. լեռ /լեառն/ բառից իկ փաղաքշական ածանցով: Այժմ բավական տարածված անուն է: Կա նաև սրա իգականը՝ Լեռնուհի:
8. ԼԵՎՈՆ /Լեիոն/ հուն. Leon, որ նշանակում է “առյուծ” /լատ. leo, ռուս. սպՉ, ֆր. Leon և այլն/: Հայերի մեջ գարծածական է 10-րդ դարից: Սրանից էլ Լևոնյան ազգանունը:
9. ԼԵՎՈՒՇ Լևոն անվան աղավաղված ձևն է, որ իբրև ինքնուրույն անուն տեղ է գտել զագսի պաշտոնական մատյաններում /ԶԱ -1926-691/:
10. ԼԻՊԱՐԻՏ հայերի մեջ գործածական է տակավին 13-րդ դառից. ոմանց կարծիքով ոընի վրացական ծագում, սակայն ստուգաբանված չէ: Փաղաքշական ձևն է Լիպո:
< to main page About | Top 10 | Feedback | Login ^ top of page
© 2007 Garo Mouradian XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.3