to main page
Armenian Names - Male (in Armenian)
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ
ՄԱ ՄԵ ՄԻ ՄԽ ՄԿ ՄՀ ՄՆ ՄՈ ՄՍ
selected terms: 63 page 1 of 7

1. ՄԱԴԱԹ նման է matath գոյականին, որ “պարգև” է նշանաում: Այս անունը սակայն արաբ. madad բառից է ծագում և ստուգաբանվում է “օգնություն”: Սրանից է Մադաթյան ազգանունը:
2. ՄԱԹԵՎՈՍ /Մատթէոս/ հուն. matthaios բառից. սրա լատ. matthaeus ձևն է, որ նշանակում է “երգ կենաց”: Տարածվել է “Աստվածաշնչի” միջոցով և գործածական անուն է: Այժմ էլ կան Մաթևոս, Մաթոս անունները: Այստեղից էլ Մաթևոսյան, 0.4 KB
3. ՄԱԼԽԱՍ պարս. mal /ապրանք, ունեցվածք/ և khas /ընտիր, պատվա- կան/ բառերից՝ “ընտիր ապռանք” նշանակությամբ: Մինչև օրս էլ գործածական է, մանավանդ Մալխասյան ազգանունը:
4. ՄԱԿԱՐ հուն. makarios բառից, որ լատ. դարձել է macarius և նշանակում է “երջանիկ”, “բախտավոր”: Հայերի մեջ տարածված անուն է: Սրանից ունենք Մակարյան ազգանունը:
5. ՄԱԿԲԵԹ նորամուտ անուն. եկել է գեղարվեստական գրականության միջոցով՝ Շեքսպիրի համանուն ողբերգությունից:
6. ՄԱՂԱՔԻԱ եբր. Malaki անունից: Հայերենուն Լ-Ղ հնչյունափոխությմբ դարձել է Մաղաքիա, ավելի շուտ Մաղաք, որ եբր. malak բառն է և նշանակում է “հրեշտակ”: Սույն անունը արաբե- րենից վերցրել ենք Malak ձևով՝ որպես 0.4 KB
7. ՄԱՄԲՐԵ եբր. Mamre անունից, որ ստույգ բացատրություն չունի: ՀԲ-ն ստուգաբանում է իբրև “ապստամբ” կամ “փոփոխող”: Այս Մամբրե ձևը պետք է համարել “բ” բաղաձայնի հավելումով առաջացած նոր տեսակ, ինչպես՝ համարել - 0.5 KB
8. ՄԱՄԻԿՈՆ հայոց հին նախարարական տոհմանունից է, որ հիշատակում են Խորենացին, Փավստոսը և հետագա պատմիչները: Այծմ էլ տարածված անուն է:
9. ՄԱՅԻՍ հայ. մայիս ամսանունից, որ բնության զաարթոնքի և ծաղկման ամիսն է: Իբրև անձնանուն գործածական է դարձել հեղափոխությոընից հետո /ինչպես Հոկտեմբեր անունը/: Հաճախ Մայիս են կոչում նաև Արամայիս անունը 0.5 KB
10. ՄԱՆԱՍ եբր. Menasse անունից, որ հուն. դարձել է Manasse . նշանակում է “մոռացում”: Տարածվել է “Աստվածաշնչի” միջոցով: Հնում գործածվում էր Մանասէ, սակայն այժմ հանդիպում ենք միայն Մանաս ձևին, որից և 0.4 KB
< to main page About | Top 10 | Feedback | Login ^ top of page
© 2007 Garo Mouradian XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.3