to main page
Armenian Names - Male (in Armenian)
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ
ՍԱ ՍԵ ՍԻ ՍԼ ՍՄ ՍՈ ՍՊ ՍՏ ՍՐ

selected terms: 2 page 1 of 1

1. ՍՏԱՆԻՍԼԱՎ ռուս. հՑսՈվՌրսՈՉ անունն է, որ մուտք է գործել վերջերս :Ծագել է րսՈՉՈ “փառք” բառից և նշանակում է “փառահեղ”: Սրա փաղաքշական ձևերն են ՝ Սլավիկ, Ստասիկ, որոնք հաճախ գործածավում են իբրև ինքնուրույն 0.4 KB
2. ՍՏԵՓԱՆ հուն. Stefanos անունն է, որ նշանակում է “պսակ”: Հայերի մեջ Գործածական է 4-րդ դարից մինչև օրս՝ Ստեփանոս, ստեփանէ, Ստեփան, Տեփան, տեփո և այլ ձևերով: սրանից ունենք Ստեփանյան , Տեփանյան , Տեփոյան 0.4 KB
< to main page About | Top 10 | Feedback | Login ^ top of page
© 2007 Garo Mouradian XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.3