to main page
Armenian Names - Male (in Armenian)
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ
ՎԱ ՎԵ ՎԻ ՎԼ ՎՇ ՎՌ ՎՐ

selected terms: 2 page 1 of 1

1. ՎԵԼԻԽԱՆ կազմված է արաբ. veli “տեր”, “պաշտպան” և պարս. xan “իշխան” բառերից:Եկել է թուրքերենի միջոցով 17 -18 -դ դարերից: Մինչև օրս էլ գործածական անուն է հայերի մեջ:Կան նաև Վելիխանյան ազգանունը:
2. ՎԵՐԴԻ թուրք. verdi “տվեց” բառից: Մեզ մոտ գործածական է իբրև ինքնուրույն անուն , սակայն սա կրճատ ձևն է Ալլհավերդի, Խուդավերդի անունների, որոնք նույն պես գործածական են: Սրաննից ունենք Վերդյան ազգանունը: 0.4 KB
< to main page About | Top 10 | Feedback | Login ^ top of page
© 2007 Garo Mouradian XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.3