to main page
Searching...
Found in dictionaries: 23
  • >Armenian Names - Female (in Armenian) - 23
Search query: Եբր
Found: 23
1. ԱԳԱՊԻ
եբր. agape “սեր” կամ agpen “սիրելիս” բառերից: Համապատասխանում է մեր Սիրանուշ, ռուս. խ՚ոՏՉՖ անուններին:Եկել է հունարենից: Մինչև անցյալ դարի վերջերը գործածական էր մեզ մոտ. այժմ էլ գործածական անուն…
2. ԱՆՆԱ
եբր. Khanna անունից, որ նշանակում է “շնորհալի”, “ողորմած” կամ “պարգևատու”, “ողորմասիրտ”: Գործածական է եղել հայերի մեջ հնուց և այժմ էլ գարծածական անուն է: Ունի փաղաքշական Աննիկ ձևը:
3. ԱՍԱՆԵԹ
եբր. asanet բառից, որ նշանակում է “վտանգ” կամ “անբախտություն”: Գալիս է 15-րդ դարից: Այժմ տարածված է:
4. ԱՍԹԻՆԵ(Ասթինէ)
եբր. astin, հուն. astine, որ թարգմանվում է “քաղաքացի”: Հնագույն անուններից է , պատմության մեջ հիշատակվում է իբրև պարսից Արտաշես արքայի կնոջ անունը: Հ. Աճառյանը համարել է “նորակերտ անուն” անհայտ…
5. ԲԵԹՂԵՀԵՄ
եբր. “տուն” և “հաց” բառերից, նշանակում է “տուն հացի” Բեթղեհեմ քաղաքի անունից է :Անցյալ դարում հայերի մեջ չափազանց տարածված անուն էր: Այժմ էլ շատերն են կրում այս անունը: Սրա կրճատ ձևերն են՝…
6. ԲԵՐՍԱԲԵ /Բերսաբէ/
եբր. անուն է, որ գալիս է “Աստվածաշնչից”: Ստուգաբանվում է “աղբյուր երդման” կամ “ջրհոր հագեցման” ՀԲ -53 : Հայերի մեջ այս անունը առաջին անգամ գործածավել է դարից՝ կրոնական գրականության ազդեցությամբ…
7. ԵՂԻՍԱԲԵԹ
եբր. El “աստված” և sb “երդվել” բառերից, որ բառացի նշանակում է “Աստված է նրա երդումը”:Այս անունը լատ. Elisabeth ձևից անցել եվրոպական բոլոր ժողովուրդներին:Մեր մեջ շատ տարածված անուն էր անցյալ…
8. ԵՍԹԵՐ
եբր. Esther անունից, որ նշանակում է “գաղտնի”, կամ “կործանող”. /ՀԲ -88/: Ոմանք կապում են ասոր Istar անվան կամ պարսից. sitara “աստղ” բառի հետ, որ անհավանական է:Այս անունը գալիս է “Աստվածաշնչից” և…
9. ԵՎԱ
եբր. khava “կյանք” բառից:Ըստ “Աստվածաշնչի” նախամոր անունն է, որ տարածված ՝ աշխարհիս բազմաթիվ ազգերի մեջ/լատ Eva, ֆրանս. Eve, ռուս. ժՉՈ և այլն/:Հայերի մեջ գորածածկան է հնուց:
10. ԶԱԲԵԼ
եբր.Izabellaանունից, որի փաղաքշական ձևերն են՝ Զաբել,Զապել,Բելլա, Բելա:Հնագույն ձևը հայերի մեջ Եղիսաբեթն է, որ դեռ գործածական է: Այժմ Զաբելն ավելի է տարածված:
11. ԹԱՄԱՐ /Թամարա/
եբր. tamar բառից, որ նշանակում է “արմավ”, “արմավենի” կամ “դառնություն” /ՀԲ 101, ձեռագիր ԺԳ դար, N:5596 /: Ոմանք թարգմանում են իբրև “հասարակ թզենի” / Ficus carica/ Հայերի մեջ այս անունը…
12. ԼԻԱ /Լիյա/
հուն.leia բառից. նշանակում է “գերի կին”, “գերուհի”: Ոմանք այս անունը կապում են եբր.lea բառի հետ և ստուգաբանում որպես “քարայծ”, “այծեղջերու”: Այժմ էլ կենդանի անուն է:
13. ՄԱԳԴԱՂԻՆԵ
եբր. magdale բառից, որ ստուգաբանվում է որպես “մեծություն” կամ “աշտարակ”, նաև “բարձրություն”:Ծագում է Մագդող կամ Մագդովա տեղանունից՝ իբրև մագդողենացի /մագդաղենացի/, որ նշանակում է”բարձրացյալ” կամ…
14. ՄԱԳՆԱ
եբր. magdala բառից, որ նշանակում է “աշտարակ” կամ “մեծություն”:տարածվել է լատ. Masgdalene անձնանունից, ռուսերենում առկա է ԾՈչՊՈսՌվՈ և ԾՈչՊՈ ձևերով, վերջինից էլ անցել է հայերին:Համապատասխանում…
15. ՄԱՐԵՄԻԿ
եբր. Մարիամ անվան փաղաքշականը՝ հայ. իկ ածանցով: Տեղի է ունեցել Յա > Ե հնչյունափոխություն / մատյան > մատենագիր / , քանի որ հայերեն արտասանում են ոչ թե Մարիամ, այլ Մարյամ: Ունենք նաև Մարիամիկ ձևը,…
16. ՄԱՐԻԱՄ
եբր. Maryam անունից,որ նշանակում է “դառնության ծով”:Եկել է քրիստոնեության միջոցով:Գործածական է բոլոր քրիստոնյա ժողովուրդների մոտ /ռուս. ԾՈՐՌÿ/ :Հայոց մեջ այժմ հանդիպում ենք այս անվան բազում…
17. ՆՈՅԵՄԻ
եբր. noemi բառից, որ նշանակում է “չքնաղ”, “հաճելի”, “գեղեցիկ”: Հայերի մեջ այս անունը եկել է “Աստվածաշնչից” և գործածական է մինչև օրս՛ Նոյեմ ձևով:
18. ՇԱՄՈՒՆԵ
եբր. Samun /Շմաւոն/ անվան իգականն է, որ նշանակում է “հլու”, “լսող”, “հնազանդ”: Սրա փաղաքշական ձևերն են Շամուն, Շամունիկ: Տարածվել է մեր մեջ անցյալ դարի վերջերին և այժմ էլ գործածվում է:
19. ՌԵԲԵԿԱ
եբր. անունից, որ նշանակում է “հակառակություն” ՀԲ-191 : Եկել է “Աստվածաշնչից”: Մեր մեջ գործածական է դարից: Այժմ ևս կենդանի անուն է:
20. ՍԱԼՈՄԵ
հին ձևն է Սողոմէ կամ Սողովմէ, որ եբր. Սողոմոն անվան իգականն է :ներկա ձևը եղել է հՈսՏՎպ անունից՝ գրականության միջոցով: Հանդիպում ենք նաև Սալովմե ձևով:Այժմ հազվագյուտ անուն է :

< to main page About | Top 10 | Feedback | Login ^ top of page
© 2007 Garo Mouradian XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.3