to main page
Searching...
Found in dictionaries: 30
  • >Armenian Names - Male (in Armenian) - 30
Search query: 'կար*?
Found: 30
1. ԱՆՈՒՇԱՎԱՆ
ըստ պատմահայր Մ. Խորենացու՝ Արայի թոռան անունն է, որ նաև “սոսանվեր” է կոչվել:Հյուդմաշի ստուգաբանությամբ այս անունը կազմված է զենդ.anaošo “անմահ” և urvan “հոգի” բառերից, նշանակում է “անմահ…
2. ԱՐԱ
հայ հին դիցաբանական անուններից է, որ ավանդել է մեզ պատմահայր Մովսես Խորենացին:Արան գարնան, բուսականության,երկրագործության,բերքի,հետագայում նաև պատերազմի, ուժի աստվածն էր,որի պաշտանմունքը եղել է…
3. ԱՐԱՐԱՏ
հայոց մեծ լեռան անունն է , որ դարձել է նաև անձնանուն: Բիբնլիական այս լեռան անունը ըստ էության չի ստուգաբանված:Գ. Ղափանցյանը հնարավոր է համարում Urart քաղաքական և էթնիկական տերմինից ծագած լինելու…
4. ԱՐԶՈՒՄԱՆ
պարս.arzumand բառից , որ նշանակում է “կարոտ”, “փափագող”, “ցանկացող”: Սրանից է Արզումանյան ազգանունը:Մեծ մասամբ տարածված է Ղարաբաղում:Կրճատ ձևն է Արզո:
5. ԱՐՄԱՆ
պարս. arman բառից , որ “իղձ”, “կարոտ” է նշանակում: Հնում այս անունը չի եղել հայերի մեջ, այժմ տարածված է /մանավանդ սփյուռքում/ իբրև արական անձնանուն:
6. ԲԱԲԳԵՆ(Բաբկեն)
Հյուբշմանի կարծիքով կազմված է Բաբիկ անձնանունից խարս. en փաղաքշական ածանցով՝ Babik+en>Babken (ինչպես Գուրգեն, Խորեն), սակայն մեծ մասամբ այս անունը հանդիպում է Գ-ով: Հայերի մեջ գործածական է…
7. ԲԵԳԼԱՐ
թուրք. Begler անձնանունն է, որ փաստրեն beg “իշխան” բառի հոգնակին է (beg+ler), նշանակում է “բերգեր”:Արևմտահայերի մոտ հանդես է գալիս Պերլեր ձևով, որից առաջացել է Պերլերյան ազգանունը: Այժմ կարելի է…
8. ԶԵՅԹՈՒՆ _
արաբ. zeytun բառից , որ նշամնակում է “ձիթապտուղ” / իբրև անձնանուն գործածվող Զեյթուն բառը, սակայն, գալիս է Արևմտյան Հայաստանի համանուն գավառի անունից/. կարածված է սփյուռքահայերի մեջ: Այստեղից էլ…
9. ԶՈՀՐԱԲ
պարս. Suhrab անձնանունն է , որ եկել է գրական ճանապարհով՝ Ֆիրդուսու “Շահմանեից”: Հայերի մեջ հնում գործածական էր Զուրաբ, Սուրապ ձևերով: Նշանակում է “կարմրափայլ” / բառացի՝ surkh “կարմիր”, ab…
10. ԻՎԱՆԵ /Իվան/
Iohann կամ Iohannes անվան վրացերեն կամ նոր հունարեն ձևն է, որ անցել է հայերին 10-րդ դարից: Այժմ էլ Հայաստանի շատ շրջաններում կարելի է հանդիպել Իվան անունը կրող հայերի: Իվան անունը մեծ տարածում…
11. ԼԻՊԱՐԻՏ
հայերի մեջ գործածական է տակավին 13-րդ դառից. ոմանց կարծիքով ոընի վրացական ծագում, սակայն ստուգաբանված չէ: Փաղաքշական ձևն է Լիպո:
12. ԽՆԿԻԿ
հայ. խունկ բառից և իկ փաղաքշական ածանցից: Հիշատակված է 13-րդ դարից: Այժմ գրեթե մոռացված անուն է: Հաճախ հանդիպում է Խնկո կրճատ ձևով, որ կարող է առաջացած լինել նաև Խնկանոս անունից: Այս Խնկո ձևից և…
13. ԿԱՐԱՊԵՏ
հայ. կարապետ բառից, որ նշանակում է “առաջընթաց”, “նախագուշակ”, “առաջնորդ”, “ռահվիրա”: Հնագույն անուններից է և տարածված: Սրա փաղաքշական ձևերն են ՝ Կարո, Կարուշ, Կրպե, Կրպո, Կարիկ, որոնք գործածական…
14. ԿԱՐԵՆ
պարս. Karen անձնանունից, որ անհիշելի ժամանակներից տարածված է հայերի մեջ: Այս անվան հետ բոլորովին կապ չունի Կարինյան ազգանունը, որ ծագում է Կարին քաղաքի անունից / ինչպես ՝ Վանյան, Թավրիզյան /: …
15. ԿԱՐԼԵՆ
խտեղծվել է հապավումների ձևով՝ Կարլ Մաքս և Լենին անունների մասերից, տարածված անուն է քսանական թվականներից սկսած, այժմ էլ գործածակն է :
16. ԿԱՐԼՈՍ
գերմ. Karlos անձնանունից. կարածվել է գեղարվստական գրականության և թատրոնի ազդեցությամբ անցյալ դարի վերջերին /Շիլլերի “Ավազակների” դարամայից/: Այժմ էլ գործածակն անուն է :
17. ԿԱՐՊԻՍ
հուն. karpos բառից , որ “պտուղ” է նշանակում : տարածված է սփյուռքահայության մեջ:
18. ՀՐԱՀԱՏ
հայ. հուր /կրակ/ և հատ/իկ/ բառերից, որ նշանակում է “հատերը, հատիկները կրակի նման”: Պարս. նուռ ծառա- պտղի անունն է, որ այժմ այլևս իր իսկական իմաստով չի գործածվում: Հ. Աճառյանն այս անվան…
19. ՄԱՎՐԻԿ
հուն. “թուխ”, “սև” բառից: “Մավր” Կարլ Մարքսի մականունն է, որի վրա ավելացրել են իկ փաղաքշական ածանցը:
20. ՆԱՀԱՏԱԿ
հայ. նահատակ /զոհ/ հասարակ անունից, հետո դարձել է անձնանուն /ինչպես Մարտիրոս անունը/: Մինչև անցյալ դարի կեսերը այս անունը տարածված էր հատկապես Կարինում: Սրանից մնացել է Նահատակյան ազգանունը: …

< to main page About | Top 10 | Feedback | Login ^ top of page
© 2007 Garo Mouradian XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.3