to main page
Searching...
Found in dictionaries: 17
  • >Armenian Names - Male (in Armenian) - 17
Search query: իգական
Found: 17
1. ԱԲԻՍԱԿ
երբ. Abisak անունից. հրեական Դավիթ արքայի վերջին կնոջ անունն է. բառացի նշանակում է ,հոր մոլորությունե: Հայերի մեջ գործածվում թե' իգական և թե' արական սեռերի համար: Այժմ համարյա մոռացվում է:
2. ԱԶԻԶ
արաբ. aziz բառից, որ նշանակում է “թանկագին”, “շատ սիրելի”:Գործնական է տակավին XII դարից (թե ՛ արական և թե ՛ իգական սեռերի համար): Սրանից՝ Ազիզյան ազգանունը:
3. ԱԼԹՈՒՆ
թուրք. altun “ոսկի” բառից. համապատասխանում է հայ. Ոսկի անձնանվանը (իգական):Սրանից մնացել է Ալթունյան ազգանունը:
4. ԱՆԱՆՈՒՆ
հայ. անուն բառից՝ ան ժխտական ածանցով անուն չունեցող: Այս տարօրինակ անունը տվել են թե արական և թե իգական սեռին:Սրա պատճառով այն նախապաշարմունքն է, որի համաձայն վերոհիշյալ “անունը” կրողը իբր դուրս…
5. ԱՐԵՎ
հայ. արև (արեգակ) բառն է , որ դարձել է անձնանուն թե արական, թե իգական սեռերի համար: Սրանից է Արևյան ազգանունը:
6. ԱՐՇԱԼՈՒՅՍ
հայ. Արշալույս /լուսաբաց / բառից:Իբրև անձնանուն գործածական է թե արական , թե իգական սեռերի համար:
7. ԲԱԼԱՍԱՆ
արաբ.balasan բուրավետ ծաղկի անունից. ակնարկում է քնքշություն և բուրմունք: Հայերենում բալասան նաև “սպեղանի” է նշանակում: Գործածելի է միջին դարերից մինչև այսօր՝ իբրև արական և իգական անձնանուն: …
8. ԲՅՈՒՐԱԿ
հայ. բյուր և ակն բառերից. նշանակում է “բազմաթիվ ակունքներ”:Սկզբում եղել է միայն տեղանուն,հետո գործածական է դարձել որպես անձնանուն՝ արական և իգական սեռերի համար:
9. ԼՈՐԻԿ
հայ. լոր թռչունի անունից, որպես անձնանուն գործածական է դեռևս 13-րդ դարից, առավելապես որպես իգական անուն:
10. ԽԻԿԱՐ
գալիս է իմաստուն Խիկարի անունից, որ մեզ մոտ երևում է հաճախ նաև որպես իգական անձնանուն: Ունենք նաև Խիկարյան ազգանունը:
11. ԽՈՍՐՈՎ
պահլ. xusrav բառից, որ նշանակում է “բարեհամբավ”:Այս անունը հայերի մեջ գործածական է տակավին հեթանոսական շրջանից:Սրանից ունենք Խոսրովադուխտ իգական անունը և Խոսրովյան ազգանունը:
12. ՀՐԱՉՅԱ
հայ. հուր և աչ/ք/ բառերից՝ յա ածանցով. նշանակում է “կրակի պես վառ աչքեր ունեցող”: Հայոց հնագույն անուններից է: Անցյալում Հրաչյա անունը տալիս էին թե տղաներին և թե աղջիկներին, հետո ստեղծեցին…
13. ՄԱՂԱՔԻԱ
եբր. Malaki անունից: Հայերենուն Լ-Ղ հնչյունափոխությմբ դարձել է Մաղաքիա, ավելի շուտ Մաղաք, որ եբր. malak բառն է և նշանակում է “հրեշտակ”: Սույն անունը արաբե- րենից վերցրել ենք Malak ձևով՝ որպես…
14. ՄԱՐԼԵՆ
կազմված է երկու անձնանուններից Մարքս, Լենին ,որ քսանական թվականներից ի վեր գործածական է Միության շատ ժողովուրդների մեջ: Սրանից էլ ստեղծվել է Մարլենա իգական անձնանունը:
15. ՄԵԼՍ
ստեղծվել Մ արքս , Է նգելս , Լ ենին , Ս տալին անունների սկզբնատառերից և տարածվել իբրև անձնանուն:Կա նաև սրա իգական ձևը Մելսիդա : Զագսի պաշտոնական մատյաններում գրանցված է հին ուղղագրությամբ՝ Ե-ով,…
16. ՇԻՐԻՆ
պարս. sirin բառից,որ “քաղցր” է նշանակում: Հայերի մեջ վաղուց գործածական անուն է ( թե արական և թե իգական):Այժմ գործածական իբրև իգական անուն: Կա Շիրիյան ազգանունը:
17. ՍԻՐԱԿ /Սիրաք/
հայ. սէր բառի հնչյունափոխված (սէր > սիր ) ձևից ՝ ակ ածանցով: Սէր բառից ունենք նաև իգական անուն ՝ Սերիկ; Ըստ Աճառյանի ՝ հունական ծագում ունի:

< to main page About | Top 10 | Feedback | Login ^ top of page
© 2007 Garo Mouradian XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.3