to main page
Searching...
Found in dictionaries: 1
  • >Armenian Names - Male (in Armenian) - 1
Search query: պարգեվ
Found: 1
1. ՊԱՐԳԵՎ
հայ. պարգև բառից , որ նշանակում է “նվեր”, “ընծա”. ծերջիններս նույնպես գործածական են իբրև անձնանուններ: Գալիս է 4-րդ դարից: Մինչև այսօր կենդանի անուն է :Կա նաև Պարգևյան ազգանունը:

< to main page About | Top 10 | Feedback | Login ^ top of page
© 2007 Garo Mouradian XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.3