to main page
Searching...
Found in dictionaries: 5
  • >Armenian Names - Male (in Armenian) - 5
Search query: դավիթ
Found: 5
1. ԱԲԻՍԱԿ
երբ. Abisak անունից. հրեական Դավիթ արքայի վերջին կնոջ անունն է. բառացի նշանակում է ,հոր մոլորությունե: Հայերի մեջ գործածվում թե' իգական և թե' արական սեռերի համար: Այժմ համարյա մոռացվում է:
2. ԴԱՎԹԱԿ
Դավիթ անվան փաղաքշական ձևերից մեկն է , որ անցյալում գործածական էր իբրև ինքնուրույն անձնանուն / ինչպես նաև ՝ Դավթիկ, Դավթուկ անունները/: Այժմ գրեթե մոռացված է :
3. ԴԱՎԻԹ
եբր. David նունից, որ նշանակում է “գեղեցկատեսիլ” կամ “սիրեցյալ” /ՀԲ/: հայերի մեջ գործածական է անհիշելի ժամանակներից: Բիբլիական այս անունը տարածված է ոչ միայն քրիստոնյա ազգերի մեջ, այլև անցել է…
4. ՄՀԵՐ
պարս. Mihr աստծու անունից: Տարածվել է հայերի մեջ մեծ մասամբ “Սասունցի Դավիթ” էպոսի միջոցով: Նույնիսկ գրավոր հիշատակությունները 12-րդ դարից շուտ չեն: Այժմ տարածված անուն է: Կա նաև Մհերյան…
5. ՍԱՆԱՍԱՐ
ասորական անուն է, որ հայերի մեջ տարածվել է շատ վաղ ժամանակներից. հանդիպում ենք “Սասունցի Դավիթ” ժողովրդական էպոսի պատումներում: Եբր. Sar “արքա” բառից /ասոր. Sar usur , որ ստուգաբանվում է “Ուցուր…

< to main page About | Top 10 | Feedback | Login ^ top of page
© 2007 Garo Mouradian XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.3