to main page
Searching...
Found in dictionaries: 140
  • >Armenian Names - Male (in Armenian) - 140
Search query: ՄԻ*
Found: 140
1. ԱԲԳԱՐ
ՀԲ հենվելով Մ. Խորենացու “Հայոց պատմության” վրա ( Բ, իզ) համարում է հայերեն բառ և մեկնում իբրև “ավագ այր “. հետագայում իբրև ասորիները և հույները դժվարանալով արտասանել ՝ աղավաղել և դարձրել են…
2. ԱԼԵՔՍԱՆԻՈՍ
Ալեքսանդր անվան մի այլաձևությունն է, որ երևան է գալիս նաև կրճատ՝ Սանոս ձևով; Սրանից էլ Սանոսյան ազգանունն է:
3. ԱԼՓԻԱՐ(Արփիար)
կազմված է alp “հսկա”, “հերոս” և iar- jar “բարեկամ”, “մտերիմ” բառերից. նշանակում է “հերոսության սիրահար”: Ոչ մի կապ չունի արփի բառի հետ: Մեծ մասամբ գործածական էր անցյալ դարում (Արևմտյան…
4. ԱՄԻՐԽԱՆ
արաբ. amir “իշխան”,”հրամայող” և պարս. Xhan բառերից: հայերն այս անունը գործածել են միջին դարերից (XII) , այժմ գրեթե չենք հանդիպում: Սրանից ունենք Ամիրխանյան ազգանունը:
5. ԱՆՈՒՇԱՎԱՆ
ըստ պատմահայր Մ. Խորենացու՝ Արայի թոռան անունն է, որ նաև “սոսանվեր” է կոչվել:Հյուդմաշի ստուգաբանությամբ այս անունը կազմված է զենդ.anaošo “անմահ” և urvan “հոգի” բառերից, նշանակում է “անմահ…
6. ԱՍՔԱՆԱԶ
եբր.Askenaz անունից, որ ՀԲ ստուգաբանում է իբրև “ցողագին հուր”, իսկ ԵՐ “հովանացյալ”:Հնագույն անուններից է, գալիս է “Աստվածաշնչից” և մինչև օրս էլ լայն տարածում ունի:
7. ԱՏՈՄ(Ատովմ)
հայերի մեջ գործածական է հնագույն ժամանակներից մինչև օրս:Սրանից ունենք նաև Ատոմյան, Ատովմյան ազգանունները:
8. ԱՐԱ
հայ հին դիցաբանական անուններից է, որ ավանդել է մեզ պատմահայր Մովսես Խորենացին:Արան գարնան, բուսականության,երկրագործության,բերքի,հետագայում նաև պատերազմի, ուժի աստվածն էր,որի պաշտանմունքը եղել է…
9. ԱՐԱՄԱԶԴ
եկել է “Ավետյայ-ից”վ. իրանական դիցաբանության մեջ հայտնի հզոր աստվածներից մեկի անունն է, որ հիշատակվում է մատենագրության մեջ նաև Որմիզդ ձևով:Հյուբշմանն այս անունը մեկնում է իբրև “իմաստության…
10. ԱՐԹՈՒՐ
եվրոպական անուն է , որ մեզ մոտ տարածում է գտել գեղարվեստական գրականության միջոցով /Վոյնիչի “Բոռ” վեպից /:
11. ԱՐՏԱՇԵՍ
պահլ. Artašas անունից:ՀԲ ստուգաբանում է իբրև “լույս”,”եռանդ ուրախության” կամ “անեծք”: Այս անունը կրել են պարսիկ և հայ թագավորները մեր թվարկությունից շատ առաջ: Մինչև այժմ էլ տարածված անուն է :Սրա…
12. ԱՐՏԱՎԱԶԴ
պահլ. Artavazd անունից, որ հայերի մեջ տարածված էր տակավին չորրորդ դարում մ. թ. ա. : Արտավազդ անունը կապում են հաճախ դիցաբանական այլ անունների / Պրոմեթևս, Ամիրան, Միհր և այլն / հետ և դիտո ւմ…
13. ԱՐՏԵՄ (Արտյոմ)
լուս. ԸՐՑպՎՌռ անունից. եկել է կենդանի հաղորդակցման միջոցով : Հուն artemes բառից է, որ նշանակում է “ամրակազմ”, “ջլապինդ”:
14. ԱՔԻԼԼԵՍ
հունական դիցաբանական հերոսներից մեկի անունն է , որ եկել է Հոմերոսի “Իլիականի” միջոցով՝ վերջին դարերում:
15. ԲԱԲԱæԱՆ
թուրք. baba և պարս. jan “հոգյակ” բառերից. նշանակում է “հոր հոգեհարազատը”: Մինջև անցյալ դարի վերջերը բավական տարածված անուն էր. այժմ հետզհետե մոռացվում է, սակայն Բաբաջանյան ազգանունը պահպանվում…
16. ԲԱԳՐԱՏ
պարս. baga “աստված” և data “տուրք”, “պարգև” բառերից. նշանակում է “աստծու պարգևած”: Գործածական է հնագույն ժամանակներից մինչև օրս: Սրանից ունենք Բագրատունի, Բագրատյան ազգանունները:
17. ԲԱԼԱՍԱՆ
արաբ.balasan բուրավետ ծաղկի անունից. ակնարկում է քնքշություն և բուրմունք: Հայերենում բալասան նաև “սպեղանի” է նշանակում: Գործածելի է միջին դարերից մինչև այսօր՝ իբրև արական և իգական անձնանուն: …
18. ԲԱՅԱՆԴՈՒՐ
պարս. Bahandur “կտրիճ անունից է աղավաղվել և անցել ժողովրդին: Գործածվում է մինչև օրս:
19. ԲԵՆԻԱՄԻՆ
եբր. Binuamin անունից,որ նշանակում է “ամուր”, “երջանիկ”. բառացի՝ “ուժի և երջանկության որդի” կամ “աջի որդի” ( աջ կողմը նստող ): Այս անունը թեև գալիս է “Աստվածաշնչից”, բայց հնում գործածական չի…
20. ԲՅՈՒՐԱԿ
հայ. բյուր և ակն բառերից. նշանակում է “բազմաթիվ ակունքներ”:Սկզբում եղել է միայն տեղանուն,հետո գործածական է դարձել որպես անձնանուն՝ արական և իգական սեռերի համար:

< to main page About | Top 10 | Feedback | Login ^ top of page
© 2007 Garo Mouradian XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.3