to main page
Searching...
Found in dictionaries: 12
Search query: Արև
Found: 6
1. ԱՐԵՎԻԿ
հայ. արև բառից՝ իկ փաղաքշական ածանցով: Ստեղծվել է 13-րդ դարում և այժմ էլ գործածական անուն է:
2. ԱՐԵՎՀԱՏ
հայ. արև և հատ / հատիկ / բառերից՝ “արևի հատիկը” կամ “արևի հատը, նմանը” իմաստով: Այժմ բավական տարածված անուն է : Կրճատ կոչում են Արև:
3. ԱՐՓԵՆԻԿ
հայ. արփի “արև” բառից: Չափազանց տարածված անուն էր անցյալ դարում: այժմ ևս գործածական է: Ունենք նաև սրա փաղաքշական ձևերը՝ Արփիկ, Արփեն, Արփո և այլն:
4. ԱՐՓԻՆԵ
նորաստեղծ հնչեղ անուն է՝ կազմված արփի /արև / բառից՝ ինե իգական ածանցով / ինչպես Ցոլինե, Նարինե /: Այժմ բավական տարածված անուն է:
5. ՀՐԱՐՓԻ
հայ. հուր “կրակ” և արփի “արեգակ” բառերից: Նշանակում է “հրակարմիր արև” կամ “լուսափայլ”: Ստեղծվել է վերջին դարում և այժմ էլ շատ տարածված անուն է սփյուռքահաերի մեջ:
6. ՍԻՐԱՐՓԻ
հայ. սեր / սէր/ և արփի “արև” բառերից, նշանակում է “արեգակ սիրո” կամ “արևազոր սեր”:նորահնար անուն է . ստեղծվել է անցյալ դարի վերջերին Կ. Պոլսում:Այժմ բավական տարածված է սփյուռքահայության մեջ: …

< to main page About | Top 10 | Feedback | Login ^ top of page
© 2007 Garo Mouradian XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.3