to main page
Armenian Names - Female (in Armenian)
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ղ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ՔԱ ՔԻ ՔՆ ՔՍ ՔՐ
ՔԱ ՔԻ ՔՆ ՔՍ ՔՐ
ՔԻՇՄԻՇ
թուրք. kismis բառից, որ նշանակում է “չամիչ” /չոր խաղող/: Իբրև անձնանուն հանդիպում է 17-րդ դարից: Այսօր էլ տարածված անուն է / մանավանդ գյուղերում/: Փաղաքշական ձևն է Քիշո:
< to main page About | Top 10 | Feedback | Login ^ top of page
© 2007 Garo Mouradian XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.3