to main page
Armenian Names - Female (in Armenian)
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ղ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ԵԲ ԵԹ ԵԼ ԵՂ ԵՊ ԵՍ ԵՎ ԵՐ ԵՓ
ԵԲ ԵԹ ԵԼ ԵՂ ԵՊ ԵՍ ԵՎ ԵՐ ԵՓ
ԵԲՐՈՒՀԻ -/Եփրուհի/
նորահայտ անուն է , որ ըստ երևույթին Եփրեմ անվան իգական /ինչպես Հայկուհի/, սակայն հանդիպում է Բ -ով, որ կարող է շփոթվել եբրայեցի /հրեա/ բառի հետ՝ իբրև հրեուհի:իյարկե ոչ մի կապ չունի եբրայեցի բառի անվան հետ , ուստի պետք է գրվի Եփրուհի:Հազվագյուտ անուն է /ԶԱ - 1953 - 883/:
< to main page About | Top 10 | Feedback | Login ^ top of page
© 2007 Garo Mouradian XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.3