to main page
Armenian Names - Male (in Armenian)
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ
ԽԱ ԽԻ ԽՆ ԽՈ
ԽԱ ԽԻ ԽՆ ԽՈ
ԽԱՉԻԿ
հայ. խաչ բառի թաղաքշական ձևն է / իկ ածանցով/, որ մեզ մոտ գործածական է իբրև անձնանուն: Նշանակում է “փոքրիկ խաչ”: Հաճախ Խաչիկ են կոչում նաև Խաչատուր անունը կրողներին: Տարածված է նաև Խաչիկյան ազգանունը: Այս անվան փաղաքշական ձևերն են Խաչո, Խեչո, որոնցից և Խաչոյան, Խեչոյան ազգանունները:
< to main page About | Top 10 | Feedback | Login ^ top of page
© 2007 Garo Mouradian XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.3