to main page
Armenian Names - Male (in Armenian)
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Փ Ք Օ Ֆ
ԴԱ ԴԵ ԴԻ ԴՄ ԴՅ ԴՐ
ԴԱ ԴԵ ԴԻ ԴՄ ԴՅ ԴՐ
ԴԱՍԱՊԵՏ
հայ. դաս + պետ. գործածաական է եղել միջին դարերում՝ Տոնապետ, Հայրապետ և այլ անունների նմանությամբ: Ունենք նաև սրա փաղաքշական ձևերը՝ Դասիկ, Դասո, վերջինից էլ Դասոյան ազգանունն է:
< to main page About | Top 10 | Feedback | Login ^ top of page
© 2007 Garo Mouradian XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.3